HISTORIA

Uppe t.v en Daguerrotype bild med lång exponeringstid och barn som rörde sig. 1800.

Mitten positivhalare någonstans i Sverige. På den tiden bar man positivet på ryggen i remmar. Ofta hade man en stock som positivet vilade på när man spelade.

T.h Från Huvudsta gård i Solna 1903, se den lilla apan på positivet vilket inte var så vanligt i Sverige.

Vykort och bokmärken med positivmotiv.

Djurgårds-Kalle och Emma   Från DN 2004            

Djurgårds-Kalles riktiga namn var Axel Valfrid Lindvall. Han föddes på Kungsholmen 1866 och hade länge gått omkring och sjungit på Stockholms gårdar när han träffade Emma.

Hon hette Emelia Gustava Sjöström och var född nära Mariatorget 1869. Hon och fadern, en bergsprängarbas som var blind efter en sprängolycka, var ofta ute och sjöng till faderns positiv. Efter hans död måste hon skaffa en ny partner. Hennes val föll på Djurgårds-Kalle. I trettio år stod detta strävsamma par vid entrén till Skansen och sjöng visor som exempelvis " Italienska flickan " och " Lejonbruden " i välklingande duett. På kuppen blev de nästan odödliga.

Djurgårds-Kalle dog 1934, hans Emma fem år senare. Deras positiv finns i dag lagrat på Stockholms Stadsmuseum.

Djurgårds-Kalle heiss eigentlich Axel Valfrid Lindvall. Er war am 1866 im Stockholm geboren und hatte schon lange auf Stockholms Straßen und Höfen gesungen als er schließlich Emma traf. Sie hiess Emilia Gustava Sjöström und war am in der Nähe des Mariamarktes geboren. Sie und ihr Vater der Bergsprengermeister und nach einem Sprengunglück blind war, gingen oft durch die Straßen und Sie sang musik aus des Vaters Drehorgel. Nach dem Tod des Vaters, müsste Sie sich einen neuen Partner suchen. Sie entscheid sich für Kalle. 30 Jahre lang stand dieses strebsame Paar am Eingang zum Tierpark " Skansen " uns sang Lieder z.B. " Das Italienische Mädchen und Löwenbraut " im wohlklingenden Duett. Sie waren von dieser Szene kaum wegzudenken. Djurgårds-Kalle starb 1934 und Emma 5 jahre später. Deren Drehorgel ist heute im Stockholmer Stadsmuseum abgelagert.

Djurgårds-Kalles real name was Axel Valfrid Lindvall, he was born at Kungsholmen a part of Stockholmin December 1866. He had been walking around and singing in Stockholms backyard for long time before he meetEmma. Her real name was Emilia Gustava Sjöström she was born in July 1869 close to the Maria market place inStockholm. She and her father a rockblaster, blind after an accident went out singing and grinding. After his dead Emma was lookingfor a new partner when she metKalle.  In 30 year this strenuous couple stand atthe same place, the entrance to Skansen open air zoo & museum grinding and singing songs like " The Italian girl & The lion Bride " in euphonius duet ". For all time their performance get immortial. Kalle died 1934 and his Emma live 5 later. Their Barrel organ is stored at the town Museum.